CFPR.dk

"Alle børn skal bo i en bæredygtig verden."

Følelser, Forståelser og Forskelligheder.

- med fokus på kontinuitet, kommunikation og samarbejde.

    — Center for Psykoedukation Research

CFPR I KINA:

CFPR i udlande: Danske løsninger hjælper Kina med håndtering af mental sundhed

Kilde: Udenrigsministeriet The Trade Council

Projekt TrivselsKompas

Februar 2024


Gennem et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Danske Ambassade i Kina besøgte vi i februar 2024 Yantai for at deltage i et officielt kinesisk-dansk møde om børns psykologiske miljø og bæredygtig udvikling. Vi var beærede over at repræsentere vores danske kolleger og udveksle ideer om samarbejde inden for skolemiljø og elevers psykiske sundhed med vores kinesiske partnere. Mødet inkluderede deltagelse af vicechefen for Yantais Udenrigsministerium, Yang Xueping, den fuldtidsansatte stedfortrædende sekretær for Yantai Uddannelsesbureaus Uddannelsesudvalg, Wang Shilong, samt repræsentanter for lokale lærere og ledelsen af pilotskoler. Under besøget besøgte vi også Ximou Grundskole i Yantai, som er en af pilotskolerne i TrivselsKompa, et samarbejdsprojekt mellem Kina og Danmark.

Deltagerne fra Danmark omfattede sundheds- og videnskabsrådgiver fra den danske ambassade, Dr. Martin William Behbahani, senior handelsofficer Shuyang Li og centrets sprogpsykolog samt leder af internationale projekter, Lili Yuan.

Oktober 2023


I oktober 2023 afholdt Det Danske Center for Psykologisk Pædagogik i samarbejde med Det Danske Generalkonsulat i Shanghai og Det Danske Innovationscenter i Shanghai en dansk-kinesisk topmøde og seminar om psykologisk uddannelse og bæredygtig udvikling af børns miljø. På mødet satte vi fælles fokus på betydningen af børns psykiske sundhed, trivsel og miljø samt forebyggelsen af mobning i skolerne, inspireret af Hans Christian Andersens fortælling om "Den Grimme Ælling".

Blandt talerne ved topmødet var forskningsrådgivere og psykologer fra Det Danske Center for Psykologisk Pædagogik, Mads Dahlgaard, forskningsrådgiver og repræsentant for den danske forening af psykologiske rådgivere, Mads Vang Christensen, samt sprogpsykolog og leder af internationale projekter, Lili Yuan. Andre fremtrædende deltagere inkluderede sundheds- og videnskabsofficer samt administrerende direktør for Innovationscentret, Martin Rune Hoxer, innovationsansvarlig fra Det Danske Generalkonsulat i Shanghai, Yubo Guo, og Dr. Zhu Daqian, stedfortrædende leder af pædiatrisk psykologi ved Fudan Universitets tilknyttede børnehospital, samt kolleger fra skoler, uddannelses- og sundhedsinstitutioner rundt om i Kina.

cfprkonference2024-14
cfprconference2024-9
cfprkonference2024-15
cfprkonference2024-16
cfprconference2024-10
cfprconference2024-12
cfprconference2024-11
cfprconference2024-7
cfprconference2024-8
cfprconference2024-6
cfprconference2024-1
cfprconference2024-2
cfprconference2024-3
cfprconference2024-4
cfprconference2024-5
CFPR-Konference2023-19
CFPR-konference2023-25
CFPR-konference2023-08
CFPR-konference2023-11
CFPR-konference2023-12
CFPR-konference2023-13
CFPR-konference2023-14
CFPR-konference2023-09
CFPR-konference2023-02
CFPR-konference2023-06

Projekt TrivselsKompas

TrivselsAkademiet


Er du en skoleleder eller en del af ledelsesteam, der har brug for sparring i det helikopterperspektiv, når børn og unges mistrivsel og mobning finder sted i din skole? Står du over for tvivl om, hvor du skal begynde at intervenere, når du brænder for at gøre en forskel i det børnemiljø, du arbejder i? Hvordan planlægger du at balancere faglighed og børnenes læringsmiljø? Disse spørgsmål er centrale for at skabe et trygt og sundt skolemiljø, hvor børn kan trives og lære. Lad os sammen udforske veje til at tackle disse udfordringer og fremme positiv udvikling.

Pilotprojektet følger principperne om matching og ansøgningsscreening. Ansøgningen til pilotprojektskolerne for 2024 er lukket. For at forespørge om programmet relateret til 2025, send venligst en e-mail til info@cfpr.dk,

(*CFPR forbeholder sig retten til den endelige fortolkning af projektet.)

Pilotsamarbejde

I forlængelse af vores møde med Yantai har vi etableret samarbejde med to pilotskoler, hvor vi fungerer som sparringspartnere med fokus på børnstrivsel og udvikling af behandlingsværktøjer.

Ximu Folkeskole

Yantai Special-undervisningsskole

Bogudgivelse:


Forståelsens psykologi
- mentalisering i teori og praksis

af Christina Fogtmann

Bogen blev oversat fra dansk til kinesisk og udgivet i Kina i juni 2022.

Det faglige omfang

og forskningsretning

af ekspertteam

 • Psykolog
 • Børnepsykiater
 • Børnepsykolog
 • Sprogpsykolog
 • Psykoterapeut 
 • Familieterapeut- og behandler
 • Genetik
 • Coach
 • Oplevelsesorienteret psykoterapeut

 • Skole PPR
 • Sundehedsplejeske
 • Jordmor
 • Miljøterapeut
 • Mentalisering

 • Familieudvikling

 • Trivsels- og trivselsmålinger hos spædbørn, børn og unge

 • Børneangst

 • Neuroemotionel teori

 • Skole miljøterapi

 • Forældreevner

 • Forældre-barn kommunikation observation og vejledning

 • Screening for tidlig socialtilbagetrækning hos spædbørn

 • Familiebehandling

 • Børnesståsted i skilsmisse

 • Tværfagligt samarbejde med fokus på børns og families trivsel

TrivselsKompas Samarbejdspartnere

Inden 2030 skal den tidlige dødelighed af ikke-smitsomme sygdomme reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og velvære skal fremmes.

—— FNs verdensmål, Nr.3: Sundhed og trivsel

Kontakt os


Kontakt os gerne via kontaktformularen eller email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund

CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash