CFPR.dk

Vurdering af SAMSPIL

Hvordan kan samspilsobservationer afsløre effektive indsatser?


Observationer af samspil mellem et barn og dets forælder kan afsløre hvilke indsatser der er effektive. Dette samspil afslører barnets følelsesmæssige kompetencer og udviklingsmuligheder, hvilket gør det muligt at identificere støttebehov og den mest hensigtsmæssige støtteform.Hvilken rolle spiller analyse baseret på samspilsobservationer for forholdet mellem barnet og forælderen?


Vi tilbyder at skabe en analyse baseret på samspilsobservationer, der identificerer både ressourcer og udfordringer hos barnet og forælderen, og foreslår indsatser for at fremme en positiv udvikling i deres relation.På hvilke måder bidrager samspilsanalyse til udarbejdelsen af behandlingsplaner og familieindsatser?

Analyse af samspil kan præcisere behandlingsplanens fokus, støtte familiære indsatser som familiebehandling eller praktisk pædagogisk bistand, afgøre muligheden for hjemgivelse, og vurdere behovet for anbringelse. Rapporten vil indeholde en ustruktureret og en struktureret samspilsobservation i hjemmet, inklusiv videooptagelser. Disse observationer bidrager til forståelsen af forældres kompetencer, men erstatter ikke en fuld forældrekompetenceundersøgelse.

Øvrige indsatser 

Understøttelse af FKU 

Vi tilbyder professionelt overvåget samvær, der sikrer trygge og positive møder mellem barn og forælder, med barnets velfærd som vores højeste prioritet.

Familiebehandling

Vores familieindsatser er rettet mod at styrke familiedynamikken og forbedre samspillet mellem forældre og børn for at skabe et mere stabilt og støttende børnemiljø derhjemme.

Støtte person §75

Tilbyder individuel støtte og rådgivning til personer, der står over for specifikke udfordringer eller livsændringer, for at fremme coping og tilpasning samt

at håndtere livets udfordringer.

 
 
 
 
 

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647


Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 AlbertslundKontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

CFPR er medlem af

unsplash