CFPR.dk

Styrke Gennem Forståelse:

Dybdegående Analyse, Målrettet Støtte.

Vores fokus er på at tilbyde støtte og ekspertise i børnepsykologisk relaterede undersøgelser for at sikre en dybdegående forståelse og effektive tiltag over for børns udviklingsbehov.

Understøttelse og Undersøgelse


Kvalitetssikring, høj faglig ekspertise og klarhed i præsentation og sparring.

OBS: Alle vores støtteforanstaltninger og undersøgelser tilbydes også til børn med kinesisk som modersmål.

Børnefaglig undersøgelse


Hos CFPR foregår indsamlingen af oplysninger til børnefaglige undersøgelser gennem aktivt samarbejde med familier, forældre og børnene selv. Dette indebærer afholdelse af møder for at diskutere familiens forhold, hvor medarbejdere stiller indgående spørgsmål til familiens udfordringer, forældrenes evner og børnenes specifikke behov. Desuden tilbyder CFPR flersproget konsulenthjælp.

Pædagogiskpsykologisk vurdering 

CFPR tilbyder støtte til gennemførelsen af Psykologisk Pædagogisk Vurdering (PPV), hvilket indebærer en omfattende evaluering af barnets kognitive, adfærdsmæssige og følelsesmæssige funktioner. Denne service inkluderer samarbejde med kvalificerede psykologer for at identificere eventuelle vanskeligheder, et barn kan støde på i skolen eller i dagligdagen. Vores mål er at sikre, at PPV'en resulterer i klare anbefalinger for, hvordan barnet bedst understøttes i at nå sit fulde potentiale.

Skoleparatheds-undersøgelse

Skoleparathed handler om et barns psykologiske og psykomotoriske færdigheder, der er nødvendige for at tilpasse sig og trives i skolen. Det dækker over færdigheder og kompetencer, der gør et barn i stand til at håndtere skolestarten. Samtidig giver undersøgelsen en grundig forståelse af barnets styrker og svagheder samt anbefalinger til støtte, hvilket sikrer en velovervejet beslutning om skolestart baseret på ekspertvurderinger.

Forældrekompetenceundersøgelse

Organiser samarbejdet med barnet, forældrene og det private netværk, for at inkludere deres synspunkter, sikre deres forståelse, accept og aktive deltagelse gennem hele processen og de iværksatte tiltag. Samarbejdet omfatter også koordination med myndigheder og autoriserede psykologer under undersøgelsen for at garantere relevansen af sagens dokumenter, inddragelse, forståelse og hensyntagen til kulturelle aspekter.

Børnepsykologisk undersøgelse

Vi yder støtte i forbindelse med børnepsykologiske undersøgelser, som fokuserer på en dybdegående vurdering af barnets kognitive, følelsesmæssige, og sociale udvikling samt identifikation af eventuelle udfordringer. Vores mål er at levere klar indsigt i barnets styrker og vanskeligheder indenfor intellektuelle, sociale, og følelsesmæssige aspekter m.m. til videre handlinger. Dette samarbejde sikrer, at barnets behov forstås fuldt ud, hvilket baner vej for de mest passende støtteforanstaltninger.

Øvrige indsatser 

Samarbejde og plejefamilier

Vi støtter plejefamilier i at give kærlige hjem til børn, sikrer support til familiens behov, og fremmer varige relationer samt samarbejde med biologiske forældre.

Familiebehandling

Vores familieindsatser er rettet mod at styrke familiedynamikken og forbedre samspillet mellem forældre og børn for at skabe et mere stabilt og støttende børnemiljø derhjemme.

Støtte og overvåget samvær 

Sikrer et sikkert miljø for samvær mellem børn og forældre, når der er bekymringer om barnets velfærd - også en mulighed for at vurdere og arbejde på forældrefærdigheder.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash