CFPR.dk

Støtte børn og familiers trivsel gennem grundige understøttelse/undersøgelser

Fra Børnefaglig undersøgelse til Forældrekompetence undersøgelse, Pædagogisk psykologisk vurdering, Børnepsykologisk vurdering, samt observationer af forældre-børn-samspil og skoleparathed.

Understøttelse og Undersøgelse

Vi tilbyder

Børnefaglig undersøgelse

Dette indebærer afholdelse af møder for at diskutere bl.a.  familiens forhold og stiller indgående spørgsmål til familiens udfordringer og ressourcer. Vi tilbyder konsulenthjælp også på kinesisk.

Forældrekompetenceundersøgelse (understøttelse)

Organiser samarbejdet med barnet, forældrene og det private netværk, for at inkludere deres synspunkter, sikre deres forståelse m.m.

Pædagogiskpsykologisk vurdering

Dette inkluderer samarbejde med kvalificerede psykologer for at identificere eventuelle vanskeligheder, et barn kan støde på i skolen eller i dagligdagen.

Børnepsykologisk undersøgelse

Vi yder støtte i forbindelse med børnepsykologiske undersøgelser, som fokuserer på en dybdegående vurdering af barnets kognitive, følelsesmæssige, og sociale udvikling samt identifikation af eventuelle udfordringer.

Skoleparatheds-undersøgelse

Vi tilbyder også vurderinger af skoleparathed på kinesisk for at afgøre, om et barn er klar til skolen. Dette omfatter en evaluering af barnets sproglige evner, opmærksomhed, samt evne til selv- og følelsesregulering.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash