CFPR.dk

Fra forskning til praksis:

Vi anvender evidens, vi skaber metoder

CFPRs filosofi og tilgang til behandling er dybt rodfæstet i troen på, at de mødeøjeblikke, vi skaber med børn og unge, er afgørende for deres udvikling.

I hjertet af vores arbejde ligger en dyb overbevisning om, at tillid og tryghed er fundamentale for menneskers udvikling.


Vores tilgang er ressourceorienteret, og vi sætter en ære i at identificere og styrke de iboende evner, som børn, unge og familier besidder. Vi tror på, at ethvert individ og enhver familie har et unikt sæt af styrker, som kan mobiliseres for at overkomme udfordringer og fremme sund vækst.


Læs mere >

For at sikre, at hver samtale er motiverende og terapeutisk effektiv, anvender vi en række metoder og tilgange. Den narrative tilgang tillader os at se mennesker som adskilte fra deres problemer, hvilket giver dem mulighed for at omforstå og genfortælle deres livshistorier på en måde, der fremmer heling og vækst.

Vores filosofi og tilgang til behandling er dybt rodfæstet i troen på, at de mødeøjeblikke, vi skaber med børn og unge, er afgørende for deres udvikling. Disse øjeblikke repræsenterer ikke blot muligheder for intervention eller støtte, men de er fundamentale skridt i opbygningen af selvtillid, resilience og selvstændighed. Vi er overbeviste om, at det er igennem disse nøje udvalgte interaktioner, at vi kan gøre en varig forskel i de unges liv.

I overensstemmelse med denne overbevisning er vores tilgang i det socialfaglige behandlingsarbejde fokuseret på at 'lære at fiske' i stedet for blot 'at give fisk'. Dette princip understreger vores engagement i at bemyndige de unge og deres familier, ved at udstyre dem med de værktøjer, strategier og forståelser, der er nødvendige for at navigere i livets udfordringer selvstændigt. Ved at fokusere på at udvikle disse færdigheder, sikrer vi, at børn og unge ikke kun overvinder nuværende hindringer, men også bliver bedre forberedt på at håndtere fremtidige udfordringer.

Dette engagement i empowerment er uløseligt forbundet med vores dybdegående arbejde inden for udviklingspsykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ved at forstå de underliggende processer, der driver udvikling og adfærd, kan vi skræddersy vores interventioner til effektivt at møde børn og unges individuelle behov. Vores arbejde er bygget på et solidt fundament af forskning og praksis, der anerkender betydningen af tidlig intervention, og vigtigheden af at styrke børn og unges indre ressourcer.

Gennem vores anvendelse af en bred vifte af evidensbaserede metoder og tilgange, herunder kognitiv adfærdsterapi, narrativ tilgang, Marte Meo, og specifikke screeningsværktøjer som ADBB og AVVIK, fremmer vi en omfattende udviklingsproces. Vi er engagerede i at guide børn og unge i at opdage deres styrker, at forstå deres følelser og tanker, og at udvikle sunde relationer. Dette tilgang sikrer, at hver interaktion ikke kun adresserer umiddelbare udfordringer, men også styrker den enkeltes evne til at vokse og udvikle sig over tid.

Samlet set er vores praksis et udtryk for vores dybe engagement i at støtte børn og unge gennem meningsfulde mødeøjeblikke og empowerment. Vi møder altid børn- unge og familier i det sted, hvor de er, samtidig fremmer vi en følelse af autonomi og mestring, som er afgørende for sund udvikling og langvarig trivsel.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash