CFPR.dk

Efterværn & Ungestøtte mellem 18-22


BL §114-116

Hvem?

Overgangen til voksenlivet kan være udfordrende for unge, der forlader anbringelse eller har modtaget støtte før de fylder 18 år. Efterværn eller ungestøtte tilbyder nødvendig støtte for at sikre en glidende og sikker overgang til voksenlivet for disse unge.Hvordan?

Et rådgivningsforløb involverer normalt et første møde for at afstemme forventninger, muligvis flere, efterfulgt af en kort analyse af kommunens indsats inden for støtte til unge. Dette forløb inkluderer 2-3 dage med rådgivning og slutter med et møde, der opsamler på forløbet. Interesserede kan kontinuerligt ansøge om et forløb, hvor processen starter med en dialog om behov og ønsker til rådgivningen, hvorefter en samarbejdsaftale indgås.

Ungestøtten har til formål at lette unge menneskers overgang til voksenlivet ved at tilvejebringe vejledning og støtte. Dette omfatter hjælp til at nå sociale mål samt fremme uddannelses- og beskæftigelsesmæssige ambitioner.
Forebyggende indsatser 

Familiebehandling

Fokuserer på at styrke familiens funktion og relationer gennem terapeutiske samtaler og interventioner, med målet om at forbedre den samlede familiens velbefindende og dynamik.

Aflastning

Vi tilbydes i ophold i form af dag-, aften- eller døgntilbud med det formål, at forældre eller andre nære pårørende bliver aflastet. Hos CFPR adskiller vi mellem periodisk pleje og fleksibel pleje.

Ungestøtte mellem 18-22

Tilbyder støtte til unge voksne i overgangen til selvstændighed, hjælper med uddannelse, job og personlig udvikling samt at navigere i voksenlivet.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash