CFPR.dk

Tidligt forebyggende indsatser


BL §30 stk.1, nr.3-4; §31 og §81

Hvem?

Primært er alle børn, unge, deres familier og netværk i fokus for forebyggende og tidlige indsatser, med et specifikt blik på dem i udsatte positioner eller med risiko for at ende der, inklusive dem med funktionsnedsættelser eller ufødte børn. Disse indsatser sigter mod både at forebygge udviklingen af behov for særlig støtte og at adressere allerede eksisterende behov for denne støtte.Hvad drejer indsatser sig om?

Tidligt forebyggende indsatser fokuserer på at identificere og adressere problemer så tidligt som muligt. Dette inkluderer etablering af støtteforanstaltninger og samarbejde på tværs af sektorer for at sikre en koordineret indsats. Formålet er at fremme barnets trivsel og udvikling, forhindre eskalering af problemer, og styrke familiens ressourcer.

Hvad taler man om, når beskyttelses- og risikofaktorer kommer i billedet?


Beskyttelses- og risikofaktorer refererer til omstændigheder, der kan påvirke forskellige grupper positivt eller negativt. Disse faktorer kan være relateret til barnets, den unges, familiens omstændigheder eller deres miljø. Forståelse for disse faktorer spiller en central rolle i at identificere børn og unge, der oplever eller risikerer mistrivsel. Denne viden er afgørende for præcist at tilrette støtteindsatser og kan bruges til at forbedre de generelle betingelser for børn og unges opvækst.
Forebyggende indsatser 

Familiebehandling

Fokuserer på at styrke familiens funktion og relationer gennem terapeutiske samtaler og interventioner, med målet om at forbedre den samlede familiens velbefindende og dynamik.

Aflastning

Vi tilbydes i ophold i form af dag-, aften- eller døgntilbud med det formål, at forældre eller andre nære pårørende bliver aflastet. Hos CFPR adskiller vi mellem periodisk pleje og fleksibel pleje.

Ungestøtte mellem 18-22

Tilbyder støtte til unge voksne i overgangen til selvstændighed, hjælper med uddannelse, job og personlig udvikling samt at navigere i voksenlivet.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash