CFPR.dk

Pratisk pædagogisk støtte


BL §32, stk.1, nr.2&8

Hvem?

Målgruppen for praktisk pædagogisk støtte, som defineret i Barnets Lov §32, stk. 1, nr. 2 og 8, omfatter børn og unge med særlige behov eller udfordringer i deres udvikling. Processen indebærer en individuel vurdering af barnets behov, planlægning af egnede støtteforanstaltninger og løbende evaluering for at sikre effektiviteten af interventionen.


Hvor?

Praktisk Pædagogisk Støtte foregår oftest i familiens hjem. Et enkelt sted kan behandlingen også foregå i et Familiehus.


Hvordan?

Denne proces involverer ofte et tæt samarbejde mellem forskellige fagfolk, familie og barnet selv for at sikre en helhedsorienteret og målrettet indsats.

"For kommunerne er formålet med foranstaltningen, at familien
får en mere struktureret hverdag i overensstemmelse med familiens situation og egne mål, normer og kulturelle udgangspunkt. Målet er, at forældrene bliver i stand til at organisere en hverdag med henblik på at få et
hjem, der fungerer i forhold til at sikre barnets eller den unges trivsel."

Foranstaltningen kan fx bestå i at:
• Give råd og vejledning om, hvordan forældrene kan organisere dagligdagen;
• Give råd og vejledning om, hvordan forældrene bedst muligt kan udøve forældreskabet;
• Ledsage (fx at følge barnet i skole) og bisidde (fx ved møder og andre behandlings- og/eller beslutningsprocesser);
• Introducere fritidstilbud til de lidt større børn – hjælpe med at etablere kontakten og hjælpe det i gang, så familien på sigt selv kan være
ansvarlige for tilknytningen.

Forebyggende indsatser 

Familiebehandling

Fokuserer på at styrke familiens funktion og relationer gennem terapeutiske samtaler og interventioner, med målet om at forbedre den samlede familiens velbefindende og dynamik. 

Kontaktperson

Tilbyder personlig støtte og vejledning til individer, der har brug for en mentor eller en stabil voksenfigur i deres liv, for at fremme personlig udvikling og velvære.

Tidligt forebyggende indsatser

Disse indsatser er baseret på tidlig opsporing og tilbyder målrettede behandling, der støtter sund udvikling og intervenerer i børn og unges liv for den bedre trivsel.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash