CFPR.dk

Kontaktperson


BL §32, stk.1, nr.3; §32, stk.3

Hvem?

Målgruppen for kontaktpersoner er børn og unge i alderen 15-17 år (18-22 år ved ungestøtte) og familier, som har et særligt behov for støtte efter barnets lov.Hvordan?

I samarbejde med kontaktpersonen vil den unge sammen udforske og tilpasse den støtte, som passer til de unges behov, med målet om at forberede dem til et uafhængigt voksenliv. Dette kan variere fra begrænset hjælp med uddannelsesmæssige udfordringer til bredere støtte, der omhandler den unges generelle livssituation.


Kontaktpersonens støtte af den unge tager udgangspunkt i den unges konkrete sociale og personlige udfordringer. Støtten bygges på en målrettet, koordineret og individuelt tilrettelagt socialfaglig indsats, som inkluderer sociale faktorer uden for skolen, og som er funderet i et tværfagligt løft af den unge.

OBS:

Målgruppen for kontaktperson til unge ophører ved det fyldte 18. år, jf. barnets lov § 32, stk.1, nr. 3.


Målgruppen for ungestøtte ophører ved det fyldte 23. år, jf. barnets lov § 113.

Forebyggende indsatser 

Tidligt forebyggende indsatser

Disse indsatser er baseret på tidlig opsporing og tilbyder målrettede behandling, der støtter sund udvikling og intervenerer i børn og unges liv for den bedre trivsel.

Familiebehandling

Fokuserer på at styrke familiens funktion og relationer gennem terapeutiske samtaler og interventioner, med målet om at forbedre den samlede familiens velbefindende og dynamik. 

Ungestøtte mellem 18-22

Tilbyder støtte til unge voksne i overgangen til selvstændighed, hjælper med uddannelse, job og personlig udvikling samt at navigere i voksenlivet.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash