CFPR.dk

Familiebehandling


BL §32, stk.1, nr.5

Hvem?

Målgruppen for familiebehandling, som defineret i Barnets Lov §32, stk. 1, nr.5, omfatter familier med børn og unge, der har behov for støtte og intervention. Dette kan omfatte familier, hvor der er udfordringer relateret til forældreskab, opdragelse, konflikthåndtering, eller hvor der er identificeret bekymringer vedrørende barnets trivsel og udvikling. Disse indsatser er rettet mod at styrke familiedynamikken og forbedre samspillet mellem familiemedlemmerne for at skabe et mere stabilt og støttende miljø for barnet eller den unge.


Hvor?

Familiebehandling foregår oftest i familiens hjem.


Hvordan?

Et familiebehandlingforløb kan eksempelvis bestå af samtaler med forældrene af terapeutisk karakter, individuelle terapiforløb for forældrene og/eller børnene eller en form for samtalegrupper eller netværksmøder, hvor det
professionelle og personlige netværk inddrages.

Familiebehandling indeholder ofte samspilsaktiviteter eller forskellige former for mere eller mindre terapeutiske samtaler. Informanterne svarer næsten enstemmigt, at det typisk er hele familien, der er i fokus
for behandlingen. Familiebehandling består blandt andet i:
• Gruppesamtaler med børn, familier og voksne
• Individuel støtte og/eller samtaler
• Netværksarbejde
• Brug af familieprogrammer, herunder DUÅ, MST og mentaliseringsbaseret dialog eller andre relevante behandlingsværktøjer, der passer til målene.


Forebyggende indsatser 

Tidligt forebyggende indsatser

Disse indsatser er baseret på tidlig opsporing og tilbyder målrettede behandling, der støtter sund udvikling og intervenerer i børn og unges liv for den bedre trivsel.

Kontaktperson

Tilbyder personlig støtte og vejledning til individer, der har brug for en mentor eller en stabil voksenfigur i deres liv, for at fremme personlig udvikling og velvære.

Ungestøtte mellem 18-22

Tilbyder støtte til unge voksne i overgangen til selvstændighed, hjælper med uddannelse, job og personlig udvikling samt at navigere i voksenlivet.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash