CFPR.dk

Aflastning


SEL §84 stk.1

Aflastning kan tilbydes i ophold i form af dag-, aften- eller døgntilbud med det formål, at forældre eller andre nære pårørende bliver aflastet.
Hos CFPR adskiller vi mellem periodisk pleje og fleksibel pleje.

Periodisk pleje er designet som en støttemekanisme til familier, der står over for udfordringer og søger hjælp til at forbedre deres og deres barns livskvalitet, samt for at forhindre en potentielt nødvendig placering udenfor hjemmet. Dens formål er at tilvejebringe specifik assistance og tilbyde barnet indsigt i alternative måder at leve på. Det repræsenterer ligeledes et tilbud om et stabilt netværk for barnet.

Fleksibel pleje henviser til en form for periodisk pleje, hvor plejefamilien, udover de fastlagte perioder, også er tilgængelige på meget kort varsel. Denne ordning er primært tiltænkt situationer, hvor der opstår sygdom i barnets oprindelige familie, eller hvor der foreligger andre specielle omstændigheder.


CFPR tager særlig hensyn til børnegruppes situationer i aflastningstilbuddet.

Hvad det omfatter:

Aflastning for forældre, især dem med plejekrævende børn eller pårørende, er en vigtig del af den sociale støtte, der tilbydes for at sikre familieernes velfærd og trivsel. Dette foregår gennem forskellige tiltag og services, som har til formål at give forældrene et pusterum fra deres daglige omsorgspligter, så de kan genoplade deres egne batterier, passe på deres eget helbred, pleje relationer uden for familien eller simpelthen deltage i aktiviteter, de ikke ville kunne, hvis de konstant skulle varetage plejeopgaver.

Forebyggende indsatser 

Tidligt forebyggende indsatser

Disse indsatser er baseret på tidlig opsporing og tilbyder målrettede behandling, der støtter sund udvikling og intervenerer i børn og unges liv for den bedre trivsel.

Kontaktperson

Tilbyder personlig støtte og vejledning til individer, der har brug for en mentor eller en stabil voksenfigur i deres liv, for at fremme personlig udvikling og velvære.

Ungestøtte mellem 18-22

Tilbyder støtte til unge voksne i overgangen til selvstændighed, hjælper med uddannelse, job og personlig udvikling samt at navigere i voksenlivet.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse: Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash