CFPR.dk

Støtte samvær


BL §104, stk.3

Rette støtte, bedre trivsel!

Støttet samvær initieres for at facilitere en forbedret og mere hensigtsmæssig interaktion mellem forældre og deres barn, i forhold til hvad de tidligere har opnået.


Dette kræver, at samværskonsulent iværksætter aktiviteter og yder støtte til forældrene både før, under og efter samværet. Formålet er at muliggøre for barnet eller den unge at vedligeholde eller genopbygge en relation til sin familie, selv under udfordrende omstændigheder.Vores Tilgang

Vores tilgang bygger på en helhedsorienteret forståelse af familiens dynamikker. Vi tilbyder skræddersyet støtte gennem planlagte samvær, hvor vi aktivt involverer og støtter forældre før, under, og efter samværene. Dette sikrer, at hver interaktion bidrager positivt til at genopbygge og styrke familiære bånd.

Kerneområder i vores ydelse

  • Individuelt tilpassede samværsplaner: Vi erkender, at hver familie er unik. Derfor udvikler vi individuelt tilpassede samværsplaner, der afspejler den specifikke families behov og mål.
  • Professionel støtte: Med et team af erfarne fagfolk sikrer vi, at familier modtager den nødvendige vejledning og støtte – før, under, og efter samværet.
  • Fokus på barnets bedste: Alt hvad vi gør, er med det ultimative mål at sikre barnets trivsel og fremme en sikker, kærlig og støttende familieforbindelse.

Hvorfor vælger CFPR?

Fordele ved at samarbejde med os:

  • Styrkede Familierelationer: Vores ydelse har til formål at fremme og styrke positive relationer inden for familien, hvilket bidrager til en bedre social og følelsesmæssig udvikling for barnet.
  • Reduceret Konflikt: Gennem støttende indgreb og konstruktive samværsoplevelser arbejder vi på at minimere konflikter og forbedre kommunikationen mellem forældre og børn.
  • Fleksibilitet og Tilpasning: Vi tilbyder fleksible løsninger, der kan tilpasses efter behov og ændringer i familiens situation, hvilket sikrer, at støtten forbliver relevant og effektiv.
  • OBS.: Udover dansk og engelsk kan både støtte- og overvåget samvær også tilbydes på kinesisk.

Overvåget samvær


BL §105, stk.1, nr.1

Hvem?

Overvåget samvær involverer primært tre parter: barnet, den forælder barnet skal have samvær med, og en samværskonsulent.


Hvad?

Formålet for overvåget samvær er at sikre, at samværet mellem barn og forælder foregår på en sikker og positiv måde.


Hvordan?

Processen for overvåget samvær kan variere afhængigt af de lokale myndigheders retningslinjer og den specifikke familiesituation.

Samværskonsulent er til stede under hele samværet og observerer interaktionerne mellem barnet og forælderen, uden at forstyrre deres interaktion mere end nødvendigt.

Øvrige indsatser 

Understøttelse af FKU 

Vi tilbyder professionelt overvåget samvær, der sikrer trygge og positive møder mellem barn og forælder, med barnets velfærd som vores højeste prioritet.

Familiebehandling

Vores familieindsatser er rettet mod at styrke familiedynamikken og forbedre samspillet mellem forældre og børn for at skabe et mere stabilt og støttende børnemiljø derhjemme.

Støtte person §75

Tilbyder individuel støtte og rådgivning til personer, der står over for specifikke udfordringer eller livsændringer, for at fremme coping og tilpasning samt

at håndtere livets udfordringer.

Kontakt os


Kontakt os gerne via email, hvis du har nogle spørgsmål.


CFPR - Center for Psykoedukation Research 

CVR 43869647Hovednummer: +45 5386 6609

Email: info@cfpr.dk

Kontor åbningstider:

mandag-onsdag 8.30-16;

torsdag 9-18;

fredag 8.30-14.30

Akut henvendelse: +45 9388 8729 (Døgnåben)

Adresse:Herstedøstervej 27A, 1., 2620 Albertslund


CFPR er medlem af

 
 
 
 
 
unsplash